Utrykningstjeneste

Utrykningstjeneste til brann- og innbruddsalarmer i private boliger og næringbygg.

Follo Brannvesen IKS jobber aktivt med å forebygge og begrense skader ved brann og ulykker.

Det omkommer ca 60 personer årlig i brann, hvor 8 av 10 faktisk omkommer i sin egen bolig (enebolig og blokk/leilighet), hvor stue og kjøkken er det hyppigste arnestedet. Eldre mennesker, spesielt personer over 70 år er sterkt overrepresentert i denne gruppen.
De vanligste brannårsakene er bar ild, feil på elektrisk utstyr og feil bruk av elektrisk utstyr. I 6 % av dødsbrannene fungerte ikke røykvarsleren. (DSB 2010)

Follo Brannvesen inngår defor avtale med vaktselskaper om utrykning ved alarmer i fortrinnsvis private boliger, men også i næringsbygg. Har man alarmanlegg som er tilknyttet en vaktsentral, er man mye sikrere på at anlegget til enhver tid er i orden og funksjonsdyktig - enten du er hjemme eller borte.

Da alarmanleggene som leveres, både har brann- og innbruddsalarmaktivering, vil brannvesenet også foreta utrykninger ved aktivering av innbruddsalarmen. 


Design by InBusiness AS | Powered by i-tools