Sikring 24

Follo Brannvesen IKS og Sikring 24

Follo Brannvesen IKS har inngått en avtale med vaktselskapet Sikring 24 om utrykning til brann- og innbruddsalarmer i private boliger og næringsbygg i kommunene Nesodden, Frogn, Ås, Ski, Oppegård og Enebakk.
Dette medfører at når alarmen går til vekterselskapets alarmsentral, vil sentralen kontakte det lokale brannvesenet direkte.

Da dette gjelder ved både brann- og innbruddsalarmer, er det satt noen begrensninger i forhold til i hvilke områder brannvesenet kan yte denne tjenesten. Dette har med den totale beredskapen til brannvesenet å gjøre, så om din bolig ligger noe avsides eller kronglete til - kan det være at du faller utenfor dette tilbudet. Når slike tilfeller dukker opp, vil Sikring 24 kunne gi det et tilbud hvor det etableres en annen ordning.

Når vi rykker ut ved inbruddsalarmer er det for rapportering og sikring av boligen, brannmannskapene er av den årsak også godkjente vektere. 

Ta kontakt med Sikring 24 fra denne siden


Design by InBusiness AS | Powered by i-tools